PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂŢI FISCALE, LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUZĂU

0
370

Primăria Buzău supune, spre dezbatere, un proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale la nivelul municipiului. Mai exact, pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal din luna noiembrie 2019 a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale. Potrivit proiectului, procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  • a) Toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
  • b) Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 01 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a acccesoriilor;
  • c) Debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
  • d) Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit.a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

În actul normativ mai este menționat faptul că accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  • a) Declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 01 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
  • b) Toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 08 noiembrie 2019, la Petronela Jipa responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro, la avizierul primăriei, sau aici: Hot. Anulare majorări întârziere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

73 + = 75