PREFECTUL INTERIMAR DE BUZĂU, SORIN GHEORGHE, DECLARAT INCOMPATIBIL DE CĂTRE A.N.I.

0
1022

În urmă cu puțin timp, Agenția Națională de Integritate a postat pe site-ul oficial al instituției următorul comunicat:

”Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că MARIAN-SORIN GHEORGHE s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 februarie 2013 – 20 aprilie 2015, întrucât simultan cu exercitarea funcțiilor publice în cadrul Primăriilor Blăjani şi Mărăcineni, județul Buzău, respectiv la Instituția Prefectului Județul Buzău, a exercitat și funcția contractuală de director de cabinet la Cancelaria Prefectului – Județul Buzău.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”, precum şi dispozițiile art. 101, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia „Destituirea din funcţia publică se dispune, în condiţiile art. 78, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri: […] b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MARIAN-SORIN GHEORGHE a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidentialității, impartialității, independenţei operaționale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here