PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI PENTRU DIRECTORI DE ȘCOLI, ÎN DOUĂ SESIUNI

0
52

Emoții pentru candidații care s-au înscris la concursul de  ocupare a funcției de  director sau director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Mâine are loc proba scrisă a examenului, care se va desfășura cu prezența fizică a candidaților în sălile de examen. Ministerul Educației a anunțat că pentru aceia care  nu se vor putea prezenta la proba de mâine, din cauza infectării cu SARS-CoV-2 sau din cauza carantinării se va organiza o sesiune specială.

Potrivit ministrului de resort, Sorin Cîmpeanu, sesiunea se va organiza pe 28 octombrie, la care vor avea acces doar candidaţii care transmit comisiei judeţene în ziua anterioară probei de mâine, o solicitare însoţită de raportul medical, respectiv decizia de carantinare, eliberate de DSP, prin care aceştia sunt plasaţi în izolare sau carantină, ca urmare a contractării virusului SARS-CoV-2 sau a contactului direct cu o persoană infectată. În cazul în care documentul nu poate fi eliberat în termenul stabilit, acesta va fi transmis în intervalul 15-25 octombrie, prezentarea sa constituind condiție obligatorie de participare la sesiunea specială. Proba scrisă a concursului de mâine, 15 octombrie, se va desfășura de la ora 10.00, accesul candidaţilor în săli fiind permis în intervalul orar 9,00 – 9,30.

În structura probei scrise, circa 60% dintre itemi vor viza capacităţile cognitive şi de leadership, circa 20% competenţele de management, iar restul vizează reglementările legale din bibliografia de concurs. La finalul celor două ore disponibile pentru rezolvarea testului standardizat, fiecare candidat predă testul și foaia de concurs responsabilului de sală, semnează borderoul de primire predare-primire a testelor și rămâne în sală pentru a participa la etapa de evaluare a acesteia. Comisiile evaluează obligatoriu testul standardizat în prezența candidatului și a doi martori aleși dintre candidații din sală și consemnează punctajul în borderoul de notare existent pe foaia de concurs fără a face însemnări sau notări pe acesta sau pe lucrare. Camerele de supraveghere audio-video trebuie să înregistreze obligatoriu toată activitatea de evaluare.Rezultatele finale la proba scrisă vor fi afişate 5 zile mai tarziu, urmând ca interviurile să se desfăşoare în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie.

Candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7 la fiecare probă.  La concursul de ocupare a functiilor de directori in unitatile de invatamant s-au inscris peste 9200 de candidati, pentru 8600 de posturi disponibile. Cei care vor promova concursul vor primi decizii de numire pe funcții începând cu semestrul al 2-lea al anului școlar, respectiv 10 ianuarie 2022. În prezent, funcțiile de directori sunt ocupate de persoane numite direct de catre Inspectoratele Școlare. Ultimul concurs pentru ocuparea funcției de director în școli a fost organizat în perioada 2016-2017.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here