PROIECT: SE VREA ÎNFIINȚAREA UNUI REGISTRU ELECTRONIC CU TOȚI SALARIAȚII BUGETARI

0
136
Sursa foto:businessinsurance.com

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță care prevede înfiinţarea unui registru electronic denumit REFORMA (Registrul Electronic al Forței de Muncă Angajate), care să cuprindă şi salariaţii din sectorul bugetar, şi care va fi dezvoltat şi administrat de Inspecţia Muncii. Registrul va cuprinde întreg personalul plătit din fonduri publice:

  • personalul contractual;
  • funcţionarii publici;
  • personalul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare;
  • personalul din cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială;
  • personalul încadrat cu contract individual de muncă din mediul privat.

După perioada de dezbatere publică, proiectul va fi supus adoptării în Guvern. Potrivit actului, scrie legestart.ro, categoriile de personal avute în vedere îşi pot desfăşura activitatea prin contract individual de muncă, contractul de mandat, contract de management, contract de activitate sportivă, convenţie individuală de muncă prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, decizie/ordin de numire în funcţie, raport de serviciu sau în baza actului de numire. Excepţie de la înregistrarea în Reforma vor face cei care lucrează în cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sectoare unde evidenţa personalului se ţine prin registre proprii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here