A FOST APROBAT NOUL MODEL DE CERTIFICAT PRIVIND CONCEDIUL MEDICAL

0
172

Ordinul nr. 1092/2020 a aprobat modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plată şi în baza căruia se acordă indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi indemnizaţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Medicul care eliberează certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor înscrise în rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instrucţiunilor aprobate prin prezentul ordin şi/sau completarea eronată a acestora constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Acordarea certificatului de concediu medical se face pe formularul cu regim special de către orice medic aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi de orice alt medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă, medic de familie sau specialist, care încheie o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul său legal sau de către casele de asigurări de sănătate pentru situaţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here