POLIȚIA ORAȘULUI PANCIU DESCHIDE GHIȘEU NOU DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE CAZIER JUDICIAR

0
1701

Autor: Daniel Țigleanu

        Veste bună pentru vrâncenii care, până acum, băteau drumul până în Focșani sau Adjud ca să obțină certificatul de cazier judiciar. Mai noi, potrivit purtătorului de cuvânt IPJ Vrancea, inspector principal Bogdan Toader ,,de luni 17 octombrie se deschide un nou ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar la Poliția orașului Panciu. Programul va fi zilnic, între orele 10.00 – 12.00”.

    Pentru a se obține un certificat de cazier judiciar în România, cetățenii pot depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de următoarele documente:

,,• actul de identitate aflat în termen de valabilitate;

 • chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

       În situația în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit sunt necesare următoarele acte :

 • cererea tip completată;
 • act de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, pașaport, cartea de identitate provizorie și certificat de înregistrare a cetățenilor U.E., carte de rezidentă, carte de rezidentă permanentă, permis de ședere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate;
 • copie act de identitate titular certificat;
 • chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.
 • procura autentificată, în original și copie. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata mandatului.

      Pentru a obține un certificat de cazier judiciar în România, persoana juridică depune prin reprezentant legal, care trebuie să-și dovedească calitatea, cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de:

 • dovada calității de persoană juridică;
 • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din H.G. nr. 345/2010);
 • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
 • chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

       Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România. Documentele sunt valabile 6 luni de la data primirii și numai în scopul pentru care au fost eliberate. Taxa pentru prestarea serviciului, în cuantum de 10 lei, se achită:

 • -în numerar-la unitățile trezoreriei statului;
 • -prin mandat poștal-la unitățile Companiei Naționale,,Poșta Română” S.A.
 • -prin decontare bancară-din contul propriu, deschis la o instituție de credit din România.

       Dovada achitării taxei se face prin orice înscris din care rezultă suma depusă și serviciul solicitat a fi prestat( chitanță, virament bancar, mandat, plata on-line etc.). Taxa se achită pe numele persoanei fizice sau juridice pentru care se solicită eliberarea certificatului cazier judiciar, sau pe numele persoanei împuternicite” se arată în comunicatul IPJ Vrancea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here