BREAKING NEWS: A.N.I. DĂ O NOUĂ LOVITURĂ ALEȘILOR LOCALI ÎNAINTE DE ALEGERI

0
1533

Autor: Newss.ro

          Agenția Națională de Integritate a descoperit în incompatibilitate precum și în conflict de interese de natură administrativă și penală, 30 aleși locali (4 primari, 8 viceprimari, 1 consilier județean, 15 consilieri locali și 2 foști consilieri locali). Opt, dintre cei 30, sunt din patru județe din zona de sud-est a țării: Ialomița, Prahova, Brăila și Constanța. Vorbim despre un primar, 3 viceprimari, 3 consilieri locali și un ales județean.

1. ZAMFIR MARIAN, Primar al comunei Maia, județul Ialomița INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 septembrie 2012 – 01 februarie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și membru în Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale „Barbu Catargiu” Maia, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

2. CĂBUN VALENTIN, Viceprimar al comunei Deleni, județul Constanța INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 iunie 2012, întrucât deține simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „CABUN VALENTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003

3. OCEANU ADRIAN – IULIAN, Viceprimar al comunei Valea Doftanei, județul Prahova CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de viceprimar a participat la şedinţele Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei votând pentru aprobarea H.C.L. din data de 29 mai 2013 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor din patrimoniul privat al comunei semnând totodată şi contractul de închiriere a pajiștilor între Primăria comunei Valea Doftanei şi Asociația Crescătorilor de Animale – Teșila – Valea Doftanei (asociație din care face parte, în calitate de membru, cumnata persoanei evaluate) precum şi diversele documente care au stat la baza încheierii contractului de închiriere. Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. f) şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

4. ȚAPU DANIEL, Viceprimar al comunei Sângeru, județul Prahova INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 03 iulie 2012 – 03 septembrie 2012, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul„ȚAPU D.DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

5. ARBUNEA TUDOREL, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brăila INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, (societate comercială înființată de către Consiliul Local al municipiului Brăila) a încheiat la data de 16.03.2015, în calitate de achizitor, un contract de servicii în valoare totală de 202.878 lei la care se adaugă TVA în cuantum de 48.690 lei cu S.C. DIOP SECURITY S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia Arbunea Tudorel deține funcția de administrator și calitatea de asociat) în calitate de prestator, încălcând, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

6. ENACHE TITI, Consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Ovidiu, județul Constanța

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a luat parte la deliberarea și adoptarea a patru Hotărâri ale Consiliului Local Ovidiu, în temeiul cărora  Primăria Ovidiu a efectuat 50 de achiziții directe – cumpărare materiale necesare întreținerii sectorului spații verzi și materiale construcții în sumă totală de 52.675,95 lei  de la S.C. RO-STEL LIGA S.R.L.(societate comercialăla la care ENACHE TITI deține atât calitatea de asociat – cota de participare la beneficii și pierderi 5 % cât și funcția de administrator, iar soția sa deține calitatea de asociat – cota de participare la beneficii și pierderi 95 %). Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit.a) şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

7. IONICĂ ION, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Prahova INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier județean, S.C. MILARASI S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia a deținut calitatea de asociat și funcția de administrator), respectiv S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. (societate comercială în cadrul căreia a deținut funcția de administrator), au încheiat contracte comerciale de prestări servicii (achiziții directe de servicii în baza unor facturi) cu Consiliul Județean Prahova, Direcția Județeană de Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap – Mislea, Centrul Județean de Cultură Prahova, Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003. În baza acestor contracte, societățile comerciale menționate mai sus au încasat suma totală de 2.090,02 lei.

8. SOARE NICULAI, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Seimeni, județul Constanța

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 iunie 2012 – 01 aprilie 2015, întrucât a deținut simultan, calitățile de consilier local și angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 2 =