ULTIMA ZI DE PLATĂ PENTRU CEA DE-A DOUA RATĂ A IMPOZITELOR LOCALE

0
65

Așa cum stabilește Codul fiscal în vigoare, cea de-a doua tranșă a impozitelor pe proprietate se plătește până la 30 septembrie. Impozitele locale pentru mașini, terenuri și clădiri trebuie plătite de toți cei care aveau în proprietate cel puțin un astfel de bun la sfârșitul lui 2019. Potrivit legislației, impozitele locale se pot plăti în două tranșe, termenele legale de plată fiind 31 martie și 30 septembrie. Pentru plata integrală a impozitelor până la primul termen, contribuabilii beneficiază de o reducere de 10% din acestea.

Totuși, pentru că acest an este marcat de epidemia de coronavirus, Guvernul a decis, în luna martie, să prelungească primul termen până pe 30 iunie 2020, măsura fiind cuprinsă în OUG nr. 29/2020. Chiar dacă bunul este vândut în cursul acestui an, pentru el se datorează impozit pentru tot anul 2020. Cumpărătorul bunului va plăti impozitul începând cu anul viitor.

În primul rând, este vorba de impozitul pe mașini. Calculul acestui impozit se face în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului (cmc), prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu o sumă corespunzătoare din Codul fiscal. În același timp, legea stabilește și scutiri de impozit, dar și posibilitatea de a beneficia de unele reduceri.

În cazul clădirilor rezidenţiale şi clădirilor-anexă deținute de persoane fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. La clădirile nerezidențiale, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii impozabile stabilite.

Un caz special îl reprezintă impozitul pe clădirile mixte. În stabilirea cotelor de impozitare intră mai multe elemente: posibilitatea de a determina (din documentația cadastrală sau din contractul de închiriere) care e spațiul de locuit și care e cel folosit de firmă. În ipoteza în care spațiile nu pot fi identificate separat, atunci intră în calcul chestiuni pentru plata cheltuielilor cu utilitățile și altele.

Un alt impozit ce trebuie plătit până la sfârșitul lunii septembrie este cel pe terenuri. Calculul acestuia se face prin raportare la suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat, zona și categoria de folosință, conform încadrării făcute de consiliul local. Există și aici o lungă listă cu persoane scutite de plata lui.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here