Anunț selecție grup țintă Şcoala Gimnazială ”Dr. Ilie Pavel”

0
694

Şcoala Gimnazială   ”Dr. Ilie Pavel” organizează pentru realizarea Grupului Țintă  în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: ,,Educatie si competente”, POCU/74/6/18, Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”

Titlul Proiectului: ,,EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE”, Cod MySMIS+: 106415 pentru  cursuri ,,Școală după școală” (SDȘ), format  din:

  • 100 elevi – PRIMAR
  • 100 elevi – GIMNAZIU

Selecția  pentru încadrarea în grupul  țintă se organizează la sediul Școlii  Gimnaziale  ”Dr. Ilie Pavel”,  orașul Râmnicu Sărat,  județul  Buzău, astfel:

-depunerea  cererilor  se  realizează  până în data  de 10.01.2019;

-selecția  dosarelor  se  va  face în  perioada 14.01 – 16.01. 2019.

Documentele necesare înscrierii:

 –Documentele necesare înscrierii în grupul țintă, îndosariate, se depun la

Sediul Școlii Gimnaziale ”Dr. Ilie Pavel” din Râmnicu Sărat.

(1) Dosarul de înscriere, pentru categoriile de grup – țintă, trebuie să cuprindă:

  • Pentru copii/elevi minori
  • elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii, pentru programul de tip ,,Școală după școală”
  • Documente ,,Școală după școală”:
–          Cerere de inscriere
–          Certificatul de naştere copil  ,,conform cu originalul”
–          Carte de identitate parinte/tutore al copilului (conform cu originalul)

  Selecţia grupului țintă are la bază principiul „primul venit, primul servit” în  limita  numărului  de  locuri, precum și principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminării.

Se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

 Criteriile de selecție țin seama de caracteristicile categoriilor de grup țintă eligibile:

-elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii;

-copiii preșcolari cu risc de părăsire timpurie a școlii.

 CALENDARUL DESFASURĂRII CONCURSULUI

Nr. crt. Activitate Data/Perioada/ora Locul desfăşurării
1 Depunerea cererilor – data  limită 16.01.2019 Şcoala Gimnazială   ”Dr. Ilie Pavel”
2 Selecția  dosarelor 14.01. – 16.01.2019 Şcoala Gimnazială   ”Dr. Ilie Pavel”
3 Afisarea rezultatelor la etapa de selectare a dosarelor 17.01. 2019,orele 12,00 Şcoala Gimnazială   ”Dr. Ilie Pavel”
4 Depunerea contestatiilor la etapa de selectare a dosarelor 21.01.2019,Orele 8,00-16,00 Şcoala Gimnazială   ”Dr. Ilie Pavel”
5 Rezolvare  contestații 22.01.2019 Şcoala Gimnazială   ”Dr. Ilie Pavel”
5 Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor la etapa de selectare a dosarelor 24.01.2019,ora 16.00 Şcoala Gimnazială   ”Dr. Ilie Pavel”

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 44 = 45