Rețele comunitare suport

0
777

Proiectul ”EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE” folosește o metodă inedită de informare și conștientizare a publicului țintă prin constituirea de rețele comunitare suport.

Informarea potențialilor membri ai grupului țintă presupune  derularea  unor activități   complexe   de   informare,   comunicare,   promovarea   în   rândul   publicului   vizat   a beneficiilor proiectului în ceea ce privește posibilitățile de instruire în domeniul antreprenoriatului, situația actuală și tendințele viitoare ale mediului de business – necesități și oportunități, surse de finanțare, cererea existentă în piața în diverse sectoare, în scopul conștientizării și creșterii gradului de interes a potențialilor beneficiari.

Parteneriatul proiectului este format din parteneri asociati: Școala Gimnazială ,,Principele Radu” Adjud,             Școala Gimnazială ,,Mihail Armencea” Adjud, Școala Gmnazială nr. 2 Mărășești, Școala Gimnazială ,,Dr. Ilie Pavel” Ramnicu Sărat, Școala Gimnazială Vizantea Răzășească.

Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin adoptarea unor planuri de acțiune și programe educaționale integrate de furnizare a competențelor și abilităților de bază, pentru componenta de ADS și de tip ADS utilă pentru 76 persoane și pentru componenta preventivă destinată pentru 515 preșcolari și elevi din cursul primar și gimnazial, intr-o alternativă deschisă și incluzivă de educație, cu implicarea a 115 cadre didactice perfecționate profesional în proiect.

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/74/6/18.Mysmis+: 106415, Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”, Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe.

Proiectul are o durata de 36 de luni (08.05.2018-07.05.2021), valoarea totală fiind 5.072.565,76 lei, din care asistență financiară nerambursabilă: 4.311.680,90 lei și contribuție solicitant: 760.863,86 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + 1 =