Conferința de lansare a a proiectului ,,EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE” – POCU/74/6/18, Mysmis 2014+:106415

0
951

Conferința de lansare a proiectului ,,EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE” – POCU/74/6/18, Cod SMIS proiect:106415, a avut loc în ziua de 22 iunie 2018, la Pensiunea Laguna, Str.  Cincinat Pavelescu, Nr. 18 din Focşani.

Beneficiarul proiectului este Casa Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” Vrancea.

Managerul de proiect, doamna STĂNOIU STELA a prezentat invitaților principalele obiective ale proiectului, grupul țintă și efectele pozitive pe termen mediu si lung prin masurile sale de interventie prin care vor creste capacitatea de ocupare si sansele de integrare profesionala a persoanelor care au parasit timpuriu scoala, concomitent cu diminuarea riscului acestora de somaj. Prin metodologia si solutiile integrate elaborate in cadrul proiectului, va creste capacitatea comunitatilor locale de interventie si monitorizare a riscurilor privind fenomenul parasirii timpurii a scolii. Totodata, vor fi create parteneriate de tip scoala-comunitate-parinti/elevi cu o mai buna intelegere de catre parinti a importantei educatiei timpurii si a rolului lor in cadrul acesteia.

Obiectivul general al proiectului este prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin adoptarea unor planuri de acțiune și programe educaționale integrate de furnizare a competențelor și abilităților de bază, pentru componenta de A Doua Sansă și de tip ADS utilă pentru 76 persoane și pentru componenta preventivă destinată pentru 515 preșcolari și elevi din cursul preprimar, primar și gimnazial, într-o alternativă deschisă și incluzivă de educație, cu implicarea a 115 cadre didactice perfecționate profesional în proiect.

Proiectul vizează 2 direcții de acțiune:

1. Directia remedial/corectiva: se adreseaza persoanelor care parasesc timpuriu scoala (copiilor si adultilor) inainte de finalizarea studiilor obligatorii, ce contribuie la prevenirea fenomenului de abandon scolar;

2. Directia preventiva: include mai multe categorii de elevi si prescolari, reprezentand o agregare complexa a majoritatii factorilor semnificativi din jurul copilului, care ii pot afecta parcursul educational. In primul rand, este vizat insusi prescolarul/elevul care se afla in situatia de risc.

Dintre invitați s-a remarcat prezența doamnei inspector general ISJ Vrancea – prof. Lauriana Ailincuței, a doamnei director a Casei Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” Vrancea – prof. Neagu Aurelia, a doamnei inspector pentru minorităţi – prof. Maria Costache, reprezentanți ai școlilor implicate în proiect, autorități publice locale și reprezentanți mass-media.

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/74/6/18.Mysmis+: 106415, Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”, Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe.

Proiectul are o durata de 36 de luni (08.05.2018-07.05.2021), valoarea toatală fiind 5.072.565,76 lei, din care asistență financiară nerambursabilă: 4.311.680,90 lei și contribuție solicitant: 760.863,86 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 3 =