DOCUMENTELE NECESARE ÎNREGISTRĂRII NAȘTERII

0
1734

Autor: Loredana Lupu

   Copilul s-a născut și potrivit legislației în vigoare este necesar să-l înregistrezi și să obții certificatul de naștere. Iată care sunt pașii pentru a obține acest document:

  1.  Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip;
  2.  Actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
  3. Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
  4. Declaraţie de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care il dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal

    În cazul în care unul dintre părinţi sau ambii părinţi sunt cetăţeni străini mai sunt necesare următoarele documente:
–    Paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original ţi în fotocopie şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
–    Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătorişi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate.
În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani mai sunt necesare următoarele documente:
–     Certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă;
–    Actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului.
În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgenţă a certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române; naşterea copilului de înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor.
Dacă părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel declarat, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului. Înregistrarea naşterii se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, în baza declaraţiei verbale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 6 = 16