DOCUMENTE NECESARE PENTRU REDOBÂNDIREA PERMISULUI AUTO

0
2146

Autor: Loredana Lupu

     În situația în care carnetul de conducere ti-a fost anulat, iată care sunt actele de care vei avea nevoie pentru redobandirea acestuia:

  • cerere tip;
  • certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate și după caz copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de liberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;
  • actul de identitate, în original şi copie;
  • copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă;
  • fişa medicală, în original şi copie, completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, cu menţionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, cu mentiunea că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată;
  • documentul eliberat de un laborator de specialitate autorizat din care rezultă că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice;
  • chitanţa de plată a taxei de examinare;
  • chitanţa de plată a contravalorii permisului de conducere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here