PACHET DE ,,INCOMPATIBILI” ÎNAINTE DE ALEGERILE LOCALE

0
1295

Autor: Newss.ro

        Agenția Națională de Integritate a găsit în starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și posibila săvârșire a infracțiunilor de conflict de interese și a celor asimilate faptelor de corupție alți 28 de aleși locali din zona Munteniei, Moldovei și Ardealului. Vorbim despre 5 primari – unul din Ilfov și altul în Vrancea, 10 viceprimari (în zona de Sud-Est, în județele Buzău și Călărași), 12 consilieri locali și 1 consilier județean.

         FÂRTAT ILIE, Primar al Orașului Horezu, județul Vâlcea INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iulie 2012 – 01 martie 2016, întrucât a deținut simultan cu funcția de primar și funcția de membru în Consiliile de Administrație al Liceului ”Constantin Brâncoveanu” din Horezu (în perioada 10 septembrie 2012 – 20 septembrie 2013) cât şi al Spitalului Orășenesc din Horezu (în perioada 26 iulie 2012 – 01 martie 2016), participând la ședințele consiliilor şi semnând procesele – verbale de ședință aferente, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

2.           MICU NICĂ, Primar al comunei Vidra, județul Vrancea CONFLICT DE INTERESE PENAL

În calitate de primar a încheiat la datele de 19 septembrie 2008 şi 05 noiembrie 2010, două contracte de asistență juridică cu Cabinetul individual de avocatură „Amariutei Valentin”prin avocat Amariutei Valentin (avocat care l-a reprezentat în instanță pe Micu Nică, în calitate de persoană fizică) în vederea reprezentării în instanţă în dosarele în care este parte Autoritatea Publică Locala Vidra, Consiliul Local Vidra şi Primăria comunei Vidra precum şi şase contracte de prestări servicii/lucrări cu Tofan Adrian Florin, personă care a deținut calitatea de funcționar public în cadrul Primăriei comunei Vidra până la data de 17 noiembrie 2011.

 Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către MICU NICĂ a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

3.           AVRAM ILIE, Primar al comunei Poiana Vadului, județul Alba INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada iunie 2012 – ianuarie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar şi membru în Consiliul de Administrație al ȘcoliiGimnaziale „Prof. Univ. Dr. Gheorghe Beleiu” Poiana Vadului, încălcând, astfel,dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003

4.           BĂCANU DANIEL SORIN, Primar al comunei Lisa, județul Teleorman CONFLICT DE INTERESE PENAL

În perioada exercitării mandatului, a semnat în calitate de primar un contract de concensiune cu Asociația Crescătorilor de Animale Lisa, asociație în cadrul căreia a deținut calitatea de membru asociat și Președinte.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către BĂCANU DANIEL SORIN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

5.           SAMOILĂ ION, Primar al comunei Gruiu, județul Ilfov INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 septembrie 2010 – 23 ianuarie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar şi membru în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Gruiu, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

6.           BIVOL LIGIA, Viceprimar al orașului Fundulea, județul Călărași, INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 septembrie 2012 – 29 octombrie 2013, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar şi membru în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic nr. 1 Fundulea, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

7.           SURUGIU MIHAI, Viceprimar al comunei Banca, județul Vaslui INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de de 17 decembrie 2014, întrucât deține simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul „SURUGIU C. MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g)  din Legea nr. 161/2003.

8.           MOLNAR TIBOR, Viceprimar al orașului Vlăhița, județul Harghita INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 octombrie 2011 – 30 iunie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar şi membru în Consiliul de Administrație al Școlii Generale „Tamasi Aron” Vlăhița, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

9.         

BRATU MARIAN, Viceprimar al comunei Săhăteni, județul Buzău INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 octombrie 2011 – 30 iunie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar şi membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Hariton” Săhăteni, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea nr. 161/2003.

10.         ȚICALĂ ALEXA, Viceprimar al orașului Dragomirești, județul Maramureș INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 06 august 2012 – 11 octombrie 2012, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar şi administrator al S.C. „DRAGOMAR”S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

11.         LAZĂR NELU, Viceprimar al comunei Plătărești, județul Călărași INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iulie 2012 – 30 iunie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și membru în Consiliul de Administrație al Școlii cu clasele I-VIII Nr. 1 Plătărești, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

12.         GĂLAN VASILE, Viceprimar al Comunei Rebra, județul Bistrița – Năsăud INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 iunie 2012, întrucât deține simultan funcțiile de viceprimar și  tehnician silvic (angajat cu contract individual de muncă) în cadrul S.C. MOLDO – NICO PROD COM S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

13.         MARTIN VIRGIL, Viceprimar al Comunei Bîrgăuani, județul Neamț INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 11 ianuarie 2013, întrucât deține simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul„MĂRTIN VIRGIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

14.         REȘTEA VASILE VIRGIL, Viceprimar al comunei Bârzava, județul Arad INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 iunie 2012 – 26 iunie 2014, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de membru în cadrul „Reștea Angelica” Întreprindere Familială, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

15.         ȘOFRON VASILE, Viceprimar al comunei Sălsig, județul Maramureș CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI PENAL ŞI INFRACȚIUNI ASIMILATE FAPTELOR DE CORUPȚIE

În perioada exercitării mandatului de consilier local a votat Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al comunei Sălsig privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pășunilor și aprobarea Regulamentului privind regimul închirierii pășunilor aflate în proprietatea publică a comunei Sălsig.

Ulterior aprobării acestei hotărâri, Primăria comunei Sălsig a încheiat cu Asociația Producătorilor Agricoli „Valea Sălajului” (în cadrul căreia ȘOFRON VASILE a deţinut calitatea de Președinte al Consiliului Director) un contract-cadru de închiriere pentru suprafetele de pajiști aflate în domeniul public al comunei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 şi dispozițiile art. 75, lit. b), f) şi art. 77, alin. 1 din Legea 393/2004.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție, în vederea verificării indiciilor privind posibila săvârșirea de către ȘOFRON VASILE a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României şi a infracțiunii asimilată faptelor de corupție, prevăzută de art. 12 lit. b) din Legea 78/2000.

 

16.         BULACU ROMULUS, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, județul Vâlcea INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât în perioada exercitării mandatului de consilier judeţean, au fost încheiate contracte comerciale de furnizare produse între S.C. MINET S.A. (societatea comercială la care persoana evaluată deține calitatea de asociat) şi Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea (în valoare de 1.365,98 lei) şi respectiv, între S.C. MINET CONF S.R.L. (societatea comercială la care persoana evaluată deține calitatea de asociat) şi Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”Mihăești (în valoare de 2.685,84 lei).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. nr. 161/2003.

17.         TATIUC IOAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Remeți, județul Maramureș INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iunie 2012 – 09 aprilie 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de consilier local și pompier (angajat cu contract individual de muncă, în aparatul propriu al Consiliului Local), încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

18.         POP EUGEN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. „COMPANIA DE APĂ SOMEȘ” S.A. – Sucursala Zalău, societate comercială cu capital integral de stat (capital deținut de unități administrativ teritoriale, printre care și Municipiul Zalău) în cadrul căreia POP EUGEN deţine funcţia de director sucursală, a încheiat și derulat contracte de execuție de lucrări cu S.C. „CITADIN ZALĂU” S.R.L., societate comercială înființată de către Consiliul Județean Zalău.

 Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. nr. 161/2003.

19.         SIMBOTELECAN IOAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local Silivașu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea şi aprobarea Hotărârii Consiliului Local Silivașu de Câmpie din data de 28 martie 2013 în baza căreia Primăria Comunei Silivașu de Câmpie a încheiat la data de 6 iunie 2013, un contract de concesiune cu Asociația Crescătorilor de Ovine „Poienița Silivaș”(reprezentată de către SÎMBOTELECAN IOAN în calitate de președinte).

De asemnea, SÎMBOTELECAN IOAN a participat și la deliberărea și aprobarea Hotărârii Consiliului Local Silivașu de Câmpie din data de 24 aprilie 2015 în baza căreia Primăria Comunei Silivașu de Câmpie a încheiat la data de 11 iunie 2015,  un contract de concesiune cu „SÎMBOTELECAN IOAN” PFA.

 Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. f) şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

 

20.         BUBOIU VASILE-ADRIAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zimandu Nou, județul Arad CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a participat la deliberarea şi aprobarea Hotărârilor Consiliului Local al comunei Zimandu Nou potrivit cărora Asociația Andrei Șaguna Pro Arad (în cadrul căreia BUBOIU VASILE-ADRIAN deține calitatea de membru fondator) a beneficiat de finanțare din fonduri publice în sumă de 30.000 lei şi respectiv în sumă de 10.000 lei.

 Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. f) din Legea 393/2004.

21.         CZINK ATTILA, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, județul Harghita INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016) atât Primăria Municipiului Gheorgheni cât și Centrul Cultural Gheorgheni (centru cu personalitate juridică în subordinea C.L. Gheorgheni) și S.C. VITALISSIMA S.R.L. (societate comercială înființată de C.L. Gheorgheni) au încheiat contracte comerciale cu S.C. PIZZA JOE CATERING S.R.L., S.C. FRIGO – MIX S.R.L. și S.C. HEVEDER – GREEN S.R.L. (CZINK ATTILA deținea la momentul încheierii contractelor calitatea de asociat și funcția de administrator în cadrul celor trei societăți comerciale, iar soția acestuia calitatea de asociat la S.C. FRIGO – MIX S.R.L.).

În baza contractelor comerciale încheiate, societățile comerciale au încasat suma totală de 17.358,90 Lei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. nr. 161/2003.

22.         GHEORGHIU VASILICĂ, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zimandu Nou, județul Arad CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a votat o serie de Hotărâri ale Consiliului Local Zimandu Nou privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei pe anii 2011 – 2014, în baza cărora Asociația „ANDREI ȘAGUNA PRO ARAD”(asociație în cadrul căreia acesta deține calitatea de membru fondator) a beneficiat de finanțare nerambursabilă de la bugetul local.

De asemenea, a participat la sedințele C.L. al comunei Zimandu Nou votând pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în vederea desfășurării de activități de alimentație publică, hotărâre în baza căreia a fost încheiat un contract de închiriere între Primăria Comuna Zimandu Nou, în calitate de locator și S.C. SAVIO CABCO S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic), în calitate de locatar.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, dispozițiile art. 75, lit. f) și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea 393/2004.

23.        SÂRBU MIHAI-VALER, Consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Bogda, județul Timiș CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a participat atât la deliberarea cât și la adoptarea Hotărârii Consiliului local al comunei Bogda privind aprobarea taxelor de pășunat pe categorii de animale și încheierea contractelor de pășunat pentru anul 2014.

Ulterior aprobării acestei hotărâri, la data de 28 februarie 2014, SÂRBU MIHAI-VALER a încheiat cu Consiliul Local un contract de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunei Bogda, în baza căruia SÂRBU MIHAI-VALER a beneficiat în perioada 2012-2014, în calitate de persoană fizică și de persoană fizică autorizată (Sârbu Mihai-Valer I.I.) de subvenții  și de ajutoare acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul județean Timiș, în cuantum de 346.440,41 lei (plățile pe suprafață acordate persoanei evaluate).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, dispozițiile art. 75 și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea 393/2004.

24.         TIMARU NECULAI, Consilier local în cadrul Consiliului local al Municipiului Piatra Neamț CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de consilier local, a participat atât la deliberarea și adoptarea unui număr de 49 de Hotărâri ale Consiliului local Piatra Neamț cu privire la S.C. Publiserv S.R.L., S.C. Perla Invest S.R.L., S.C. Locativserv S.R.L. (societăți în cadrul cărora a deținut/deține calitatea de membru în AGA, realizând venituri în cuantum de 23.725 lei), cât și la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local cu privire la nivelul maxim al indemnizației lunare a membrilor A.G.A.(pe care reprezentanții Consiliului local sunt autorizați să îl voteze), și a Hotărârii Consiliului local cu privire la Compania Municipală de Investiții Urban S.A.(societate în cadrul căreia deținea calitatea de angajat cu contract individual de muncă).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 şi dispozițiile art. 75, lit. c) şi art. 77, alin. 1 din Legea 393/2004.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț, în vederea verificării indiciilor privind posibila săvârșirea de către TIMARU NECULAI a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

25.         TURCEA MIHAI, Consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Români, județul Neamț INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 29 iunie 2012, întrucât deține simultan cu funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă (asistent medical) în cadrul Primăriei comunei Români, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

26.         BUZOIANU MARIUS, Consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Oltenița, județul Călărași INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. Electric Chance S.R.L.(societate în cadrul căreia a deținut calitatea de asociat în perioada 28 octombrie 2009 – 22 ianuarie 2014), a furnizat Primăriei municipiului Oltenița, Unității de Asistență Medico Socială Oltenița și S.C. ECOSAL Servicii Oltenița S.R.L.(societate înființată de Consiliul Local Oltenița), bunuri/servicii/lucrări în valoare totală de 127.592,37 lei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. nr. 161/2003.

27.         MORAR CĂLIN, Consilier local în cadrul comuneiAleșd, județul Bihor INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. TRANSMATECOM S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată și soția sa dețin calitatea de asociat și funcția de admninistrator) a încheiat contracte comerciale de furnizare de produse în valoare totală de 232.955,95 lei, cu Primăria orașului Aleșd, S.C. SALUBRI S.A. (societate comercială înființată de consiliul local Aleșd) și Spitalul orășenesc Aleșd (instituție publică aflată în subordinea Primăriei orașului Aleșd).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. nr. 161/2003 și  art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ

28.         OLAN MARIAN, Consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Izvoarele, județul Giurgiu

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local prin care s-a aprobat cumpărarea de către Consiliul local a unui teren în suprafață de 358,00 m.p., aflat în proprietatea persoanei evaluate și a soției sale.

La data de 20 noiembrie 2008, ulterior adoptării acestei hotărâri, între OLAN MARIAN și soția acestuia (în calitate de vânzători), pe de o parte, și Consiliul local al comunei Izvoarele (în calitate de cumpărător), pe de altă parte, a fost încheiat Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului în suprafață de 358 m.p. situat în intravilanul satului Izvoarele.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 şi dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea 393/2004.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 33 = 39