CE TREBUIE SĂ FACEȚI PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR DE ÎNMORMÂNTARE

0
1881

Autor: Daniel Țigleanu

 Documente necesare:

  • cerere tip pentru ajutor de înmormântare;
  • cupon pensie decedat;
  • certificat de deces (original + copie);
  • acte din care să rezulte cheltuielile de deces*;
  • actul de identitate al solicitantului (original + copie);
  • după caz, certificatul de căsătorie (original + copie) pentru soț / soție, certificatul de naștere (original + copie) pentru fiu / fiică , actul care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator (original + copie).

 * În cazul în care solicitantul nu are acte din care să rezulte cheltuielile de deces, ajutorul de deces se poate achita persoanei îndreptățite pe baza unei declarații pe proprie răspundere că a suportat cheltuielile ocazionate de înmormântare. În cuprinsul declarației se va menționa în mod expres, faptul că, persoana a luat cunoștință de prevederile art. 292 Cod Penal, respectiv:,,declararea necorespunzătoare a adevarului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art.145, în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

36 + = 40