BREAKING NEWS: ,,PACHET” DE ALEȘI LOCALI PRINȘI DE ANI ÎN INCOMPATIBILITATE SAU ÎN CONFLICT DE INTERESE

0
1497

Autor: Newss.ro

    Într-un comunicat, Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum şi posibila sãvârșire a infracțiunilor de conflict de interese, fals în declaraţii precum şi a celor asimilate infracțiunilor de corupție în cazul a 24 foşti sau actuali aleși locali. Este vorba despre 10 primari, 5 viceprimari și 9 consilieri locali.

 

. ȚANDĂRĂ NICOLAE, Primar al comunei Gura Caliței, județul Vrancea INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 octombrie 2012 – 31 decembrie 2013, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și membru al Consiliului de Administrație la Școala Gimnazială Gura Caliței, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 şi art. 91, alin. (3),  teza I din același act normativ.

2. NICOLAE ILIE, Primar al comunei Cochirleanca, județul Buzău INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 octombrie 2013 – 27 mai 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și membru în Consiliul de Administrație al Școlii Generale Cochirleanca, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 şi art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.

3. TOADER MARIAN, Primar al comunei Zăbrani, județul Arad INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada  02 decembrie 2011 – 08 aprilie 2014, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și titular al Întreprinderii Individuale Toader Marian „First”,încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

4. PĂUN MARIN, Primar al comunei Ciocănești, județul Dâmbovița CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar a emis și semnat mai multe documente ce au stat la baza organizării concursului de promovare în grad profesional a fiicei sale.

 

Ulterior, prin dispozițiile semnate de PĂUN MARIN, fiica acestuia a fost transferată începând cu data de 01 iulie 2013 de la Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară, la Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Ciocănești.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1)  şi (2) din Legea nr. 161/2003.

5. MĂNĂILĂ DOINA, Primar al comunei Dascălu, județul Ilfov INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2008 – 15 februarie 2016, întrucât a deținut simultan funcțiile de primar șiadministrator al S.C. MASTER TOURS INTERNATIONAL S.R.L. și S.C. PHOENIX TRAVEL S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

6. ROMCESCU CRISTIAN SORIN, Primar al comunei Slătioara, județul Vâlcea INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut simultan cu funcția de primar și funcţia de administrator în cadrul S.C Sorana S.R.L (în perioada 20 iunie 2012 – 07 martie 2016), respectiv, calitatea de Persoana Fizică Autorizată în cadrul „Romcescu Cristian Persoană Fizică Autorizată” (în perioada 20 iunie 2012 – 08 martie 2016).

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003.

7. MÂNECAN IONEL, Primar al ComuneiFizeșu – Gherlii, județulCluj INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate întrucât deține simultan cu funcția de primar atât funcția de administrator al S.C. INFRATOTAL CONSTRUCT S.R.L cât şi calitatea de persoană fizică autorizată, în cadrul „MÂNECAN IONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”,încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)  şi g) din Legea nr. 161/2003.

 

FALS ÎN DECLARAȚII

MÂNECAN IONEL nu a menționat în declarațiile de interese depuse la 26 iulie 2012 și 02 mai 2013 funcţia de administrator al S.C. INFRATOTAL CONSTRUCT S.R.L.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Gherla în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre MÂNECAN IONEL a infracțiunii de fals în declarații, prevãzutã de art. 326 din Codul Penal al României.

8. TOR LAURENȚIU, primar al comunei Luna, județul Cluj CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI  PENAL

În perioada exercitării mandatului de primar, TOR LAURENȚIU a semnat și aprobat acte administrative cu privire la contractarea prin achiziție direct, de către Primăria comunei Luna, de servicii de deszăpezire a drumurilor comunale, în valoare totală de 5.059,95 Lei de la Societatea Agricolă Arieșul Luna” (societate comercială în cadrul căreia soţia persoanei evaluate deține funcția de președinte al societății).

 

Menţionăm faptul că, atât persoana evaluată cât şi soţia acestuia au obţinut venituri de la Societatea Agricolă Arieșul Luna”.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 şi art. 301 din Codul Penal al României.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către TOR LAURENȚIU a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

9. BOTEZATU SĂVEL-VIOREL, Fost primar al comunei Udești, județul Suceava

 

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, BOTEZATU SĂVEL-VIORELa semnat 13 contracte de asistență juridică și două contracte de prestări servicii încheiate între Primăria comunei Udești și Cabinet de avocat „Dorin Andronic” prin care s-a obținut un folos patrimonial în cuantum de 34.300 lei pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã. Persoana evaluatã a încheiat cu Cabinet de avocat„Dorin Andronic”, în calitate de persoanã fizicã, contracte de asistențã juridicã în vederea reprezentãrii sale în instanțã.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Suceava în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre BOTEZATU SĂVEL-VIOREL a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.

10. MOLDOVEANU VASILE, Fost primar al comunei Bordești, județul Vrancea INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 13 ianuarie 2011 – 07 mai 2012, întrucât a deținut simultan cu funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bordești, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

11. PUICĂ VASILE, Viceprimar al comunei Borlești, județul Neamț CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016) a participat la data de  28 noiembrie 2013 la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local al comunei Borlești privind schimbarea din funcție a viceprimarului și alegerea sa în funcția de viceprimar.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

12. TOBĂ MUGUREL, Viceprimar al comunei Furculești, județul Teleorman INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 octombrie 2012 – 20 mai 2013, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică,reprezentant întreprindere familială în cadrul „TOBĂ MUGUREL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003 şi art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.

13. MUȘINĂ ILIE, Viceprimar al comunei Ilva Mică, Județul Bistrița-Năsăud INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar şi funcțiile de administrator-membru al Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Plaiurile Heniului RA (în perioada 18 martie 2009 – 30 aprilie 2009) şi membru al Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ilva Mică (în perioada 15 septembrie 2010-15 septembrie 2014), încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

14. COTEȚ COSTEL-PETRE, Viceprimar al comunei Cilibia, județul Buzău INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012 – 11 augsut 2015,  întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar şi calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul „COTEȚ COSTEL-PETRE Persoană Fizică Autorizată” precum și funcția de administrator și asociat unic în cadrul S.C. KEVIN S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003.

15. CHIVU MARIAN, Viceprimar al Comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012 – 01 martie 2016, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică fiind titular al întreprinderii individuale „CHIVU I MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

16. ILIESCU MIHAI, Consilier local al comunei Agapia, județul Neamț CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei hotărâri a Consiliului local al comunei Agapia privind arendarea pășunilor.

 

Ulterior adoptării acestei hotărâri, soţia persoanei evaluate a încheiat un contract de arendă cu Primăria comunei Agapia (durata închirierii fiind de 5 ani).

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. a), art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

17. COPACI ION, Consilier local al comunei Merei, județul Buzău CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei hotărâri a Consiliului local al comunei Merei privind aprobarea Regulamentului privind regimul închirierii pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei.

Ulterior adoptării acestei hotărâri, COPACI ION (în calitate de locatar) a semnat cu Primăria comunei Merei un contract de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei (durata închirierii fiind de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă egală cu cel mult durata sa inițială).

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

18. PUSKAS ANETA, Consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Păulești, județul Satu Mare CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a cinci Hotărâri ale Consiliului Local Păulești, privind aprobarea acordării sprijinului financiar de la bugetul local al comunei Păulești pentru „Asociația pentru Hrip”, în cadrul căreia deține funcția de președinte și calitatea de membru fondator.

 

Ulterior adoptării hotărârilor, între Consiliul local Păulești și„Asociația pentru Hrip”, reprezentată de PUSKAS ANETA, în calitate de președinte, au fost încheiate Contracte-cadru privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul propriu al Consiliului local Păulești pentru asociaţie, așa cum a fost acesta aprobat prin Hotărârile Consiliului local.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. f) şi  art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

19. MILOȘEVICI SRBOBRAN, Consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Pojejena, județul Caraș-Severin CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI PENAL ŞI INFRACȚIUNI ASIMILATE FAPTELOR DE CORUPȚIE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a votat patru proiecte de hotărâri ale Consiliului local în baza cărora au fost încheiate cinci contracte de prestări servicii în valoare totală de 94.300 lei între Primăria comunei Pojejena și II Miloșevici Nevena, (societate comercială în cadrul căreia fiica sa, deține calitatea de titular întreprindere individuală).

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. a) şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție în vederea efectuării de cercetări cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către MILOȘEVICI SRBOBRAN a infracțiunii asimilată faptelor de corupție prevăzută de art. 12, lit. b) din Legea 78/2000 și a infracțiunii de conflict de interese, prevăzut art. 301 Codul Penal.

20. DONE STAN, Consilier local  în cadrul Consiliului Local al Comunei Nereju, județul Vrancea INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât S.C. Donandi For S.R.L., societate comercială la care deține calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat cu Primăria Nereju un contract de cu o valoare totală de 20.000 lei cu TVA, încălcând, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

21. VÎNTU GHEORGHE, Consilier local în Cadrul Consiliului Local Agapia, județul Neamț CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a votat pentru adoptarea a două Hotărâri ale Consiliului Local Agapia privind închirierea pășunii comunale Agapia, ulterior fiind încheiate două contracte de concesiune între Primăria Agapia și Asociația Crescătorilor de Animale Rachitis Agapia – Neamț, în cadrul căreia VÎNTU GHEORGHE deţine calitatea de asociat.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. f) şi  art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

22. DAVID GHEORGHE DRAGOȘ, Consilier local în cadrul Consiliului Local Provița de Sus, județul Prahova CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI PENAL

În perioada exercitării mandatului de consilier local a votat pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local Provița de Sus privind închirierea suprafețelor de pajiști disponibile din domeniul privat al comunei, ulterior fiind încheiat un contract de închiriere între Primăria Comunei Provița de Sus în calitate de locator, şi soția persoanei evaluate, în calitate de locatar.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. a) şi  art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

 

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Câmpina în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre DAVID GHEORGHE DRAGOȘ a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.

23. FISTOC IONEL, Consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Bordești, județul Vrancea CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local Bordești privind concesionarea unor suprafețe de pășune comunală către Asociația Crescătorilor de Animale și Producătorilor Agricoli Bordești, în cadrul căreia soția sa deține calitatea de membru fondator.

Ulterior adoptării acestei hotărâri, Asociația Crescătorilor de Animale și Producătorilor Agricoli Bordești a încheiat un contract de concesiune cu Consiliul Local Bordești ce are ca obiect exploatarea  suprafeței de 217,29 ha de pașune pe o perioadă de 5 ani.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. a) şi art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004.

24. CĂPRARU PETRICĂ, Consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Roman, județul Neamț INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. THEBA COMP S.R.L. (societate comercială la care persoana evaluată deține împreună cu soția sa, calitatea de asociat și funcția de administrator) a încheiat contracte comerciale de furnizare produse cu Primăria municipiului Roman, în temeiul cărora societatea comercială a încasat suma totală de 97.534,60 lei.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

81 + = 85