PROIECT DE LEGE: ALOCAŢIA DE HRANĂ PENTRU PACIENŢII DIN SPITALE SĂ NU FIE MAI MICĂ DE 40 DE LEI

0
149

O propunere legislativă, ce va intra mai întâi în dezbaterea Senatului şi mai apoi a Camerei Deputaţilor ( ca for decizional), propune modificarea legii privind reforma în domeniul sănătăţii. Mai exact, actul normativ prevede ca asigurarea alocaţiei de hrană pentru pacienţii internaţi în spitale să fie inclusă în contractul-cadru privind drepturile asiguraţilor în sistemul de sănătate, iar cuantumul acestei alocaţii să nu fie mai mic de 40 lei pe zi de persoană asigurată pe parcursul spitalizării.

Potrivit proiectului, autorităţile publice locale pot participa la finanţarea cheltuielilor de administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, suplimentare alocaţie de hrană, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.

,,Alocaţia de hrană se va stabili de către o comisie constituită dintr-un reprezentant al CNAS, un reprezentant al structurilor asociative din care face parte autoritatea publică locală în subordinea căreia se află unitatea spitalicească – Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene -, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, al asociaţiei pacienţilor şi un reprezentant al managerilor de spital, pe baza recomandărilor de hrană ale Colegiului Dieteticienilor din România”, se mai arată în proiect.

În termen de 10 zile de la publicarea legii, fiecare structură are obligaţia de a-şi desemna reprezentanţii în comisie după procedurile proprii ale structurilor pe care le reprezintă şi le vor înainta CNAS. Lucrările comisiei vor fi coordonate de către reprezentantul CNAS şi se vor desfăşura după un regulament propriu, care va cuprinde inclusiv procedura de stabilire a alocaţiei de hrană, scrie legestart. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către CNAS. Reprezentantul CNAS va convoca comisia în termen de 10 zile de la data expirării termenului în interiorul căruia se desemnează reprezentanţii.

Iniţiatorii menţionează că este necesar ca pacienţii spitalizaţi să primească “un tratament medical de calitate concomitent cu asigurarea aporturile calorice ale hranei, astfel cum specialiştii recomandă”. Până la stabilirea alocaţiei de hrană de către comisie, cuantumul acesteia pentru anul 2021 va fi de 40 lei/zi/pacient, sumă care va fi asigurată din fonduri guvernamentale şi va fi alocată direct spitalelor din subordine, se mai menţionează în propunerea legislativă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here