CEI CE AU ÎN GRIJĂ UN BĂTRÂN POT LUCRA CU JUMĂTATE DE NORMĂ, DAR SĂ PRIMEASCĂ SALARIU ÎNTREG

0
62

Un act normativ prevede ca facilitate faptul că angajații care au grijă de o persoană vârstnică dependentă, membru de familie, pot lucra, în mod legal, part-time și să primească salariul integral. Mai exact, jumătate de normă este plătită de angajator, iar cealaltă jumătate de normă, de autoritățile locale, corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu, potrivit Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, scrie avocatnet.ro. De această facilitate se pot bucura doar persoanele care lucrează în baza unui contract individual de muncă. Suplimentar, și angajatorul celui care are grijă de un persoană vârsnică dependentă trebuie să fie de acord cu cererea acestuia de a modifica durata normală de timpului de muncă.

În măsura în care acest lucru e posibil, angajatorii sunt obligați, potrivit Codului muncii, să ia în considerare cererile salariaților pentru transferul pe un loc de muncă cu fracțiune de normă. În plus, pentru a înlesni astfel de transferuri, angajatorul trebuie să informeze salariații atunci când apar locuri de muncă cu fracțiune de normă. Legislația muncii în vigoare stabilește că, în cazul salariaților angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de opt ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Conform Codului muncii, un salariat cu fracțiune de normă este considerat cel “al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil”.

Cererile pentru acordarea de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente se pot depune la serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei localității. Ulterior, pentru ca salariații să poată beneficia de plata unei jumătăți de normă pentru a avea grijă de persoana dependentă se va efectua o anchetă socială. Ancheta socială se realizează de asistentul social din cadrul serviciului public de asistență socială, împreună cu medicul specialist al persoanei vârstnice dependente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here