CUM NE DEZVOLTĂM ÎN ERA PROVOCĂRILOR?

0
131

Dragoş Preda, secretar de stat Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

Din păcate, în foarte multe județe, administrația centrală și administrațiile locale nu au avut în ultimii ani capacitatea de a finanța, genera, implementa, opera și de a întreține proiecte strategice care să contribuie la dezvoltarea infrastucturii și la consolidarea unui sistem dual de învățământ performant.

Dezvoltarea infrastructurii de transport, atuul economiei

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție sine qua non pentru stimularea investițiilor, pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru creșterea mobilității cetățenilor și a mărfurilor, pentru scoaterea din izolare a zonelor subdezvoltate prin distribuția echilibrată a rețelelor de transport între toate regiunile țării. Asigurarea conectivității și a accesabilității la principalele coridoare de transport care să conducă la îmbunătățirea legăturilor între principalii poli economici de creștere va constitui principalul obiectiv al politicilor de transport. Astfe, nicio regiune nu va rămâne în urmă din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii de transport!

De asemenea, puterea și viteza de adaptare a infrastructurii de comunicații la contextul Erei Digitale reprezintă motorul dezvoltării economice a României, stimulării investițiilor, sporirii capacității administrative și creșterii inter-conectivității între regiunile țării.

Rețelele de comunicații electronice, un catalizator al dezvoltării economice

Guvernul liberal recunoaște potențialul deosebit al rețelelor de comunicații electronice și rolul acestora pentru creșterea PIB, creșterea numărului de noi locuri de muncă și reducerea costurilor cu administrația. Este evident că, în ansamblul lor, comunicațiile electronice vor fi un catalizator al dezvoltării economice și transformării digitale.

Direcțiile strategice de acțiune în domeniul comunicațiilor electronice vor viza:
• creșterea gradului de integrare și convergență dintre infrastructura de transport și infrastructura de comunicații electronice;
• adaptarea cadrului juridic național pentru implementarea în condiții de siguranță a noilor tehnologii de comunicații;
• stimularea adoptării tehnologiilor 5G, respectiv extinderii zonelor deservite la nivel național;
• stimularea investițiilor în dezvoltarea de noi rețele de comunicații de foarte mare capacitate, cu respectarea cerințele relevante de securitate;
• consolidarea parteneriatului dintre autorități și sectorul privat pentru dezvoltarea și implementarea unor proiecte de infrastructură de interes local și național;
• consolidarea cerințelor de securitate în domeniul comunicațiilor electronice în scopul protejării lanțurilor de aprovizionare și creșterii rezilienței infrastructurilor existente;
• intensificarea participării și întărirea rolului României în cadrul unor formate internaționale de cooperare în vederea dezvoltării unor noi proiecte de infrastructură de comunicații;
• stimularea și promovarea cercetării, dezvoltării și inovării în domeniul comunicațiilor electronice;
• îmbunătățirea transparenței privind infrastructura de comunicații electronice existentă la nivel național;
• elaborarea strategiilor naționale sectoriale în vederea dezvoltării și implementării noilor tehnologii (strategia națională satelitară, strategia privind sistemele inteligente de transport)
• eficientizarea activității întreprinderilor publice din subordine prin îmbunătățirea guvernanței corporative;
• dezvoltarea rețelei de radiodifuziune digitală terestră;

Cu cine reclădim România?

Sistemul naţional de educaţie, aşa cum este structurat în prezent, este ineficient în faţa provocărilor actuale din piaţa forţei de muncă. Se scot pe bandă rulantă generaţii întregi de şomeri cu diplomă, de absolvenţi cu studii liceale şi universitare care nu sunt conectaţi la realităţile economice. Avem nevoie de şcoli de meşteri, tehnicieni, lucrători, meşteşugari în toate domeniile, de la industria aerospaţială şi aviaţie la operatori de maşini unelte, de la lucrători în metale preţioase şi gravori la meşteşugărie, de la turism şi alimentaţie la agricultură.

Actualul Executiv a lansat recent Planul Național de Investiții și Relansare Economică, document intitulat “Reclădim România”, cu obiective pe următorii 10 ani. Evenimentul “Cu cine reclădim și modernizăm România?” își propune să prezinte care vor fi cele mai mari investiții planificate de companii, primării și de Executiv, în următorii ani, ce fonduri europene sunt la dispoziție, care sunt prioritățile și nevoile companiilor, cum colaborează instituțiile de învățământ cu mediul de afaceri pentru a pregăti viitorii specialiști și ce trebuie făcut pentru o accelerare a modernizării țării noastre.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here