CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, ÎN SEDINȚĂ ORDINARĂ

0
292

Consiliul Județean Buzău se întrunește săptămâna viitoare, pe 26 noiembrie, în ședința ordinară a lunii. În cadrul întâlnirii se vor alege vicepreședinții Consiliului Județean , iar  consilierii județeni supleanți, validați de Tribunalul Buzău, vor depune jurământul. Ședința va avea loc cu participare fizică sau pentru cei care nu pot fi prezenți in sală, online .

DISPOZIȚIE Nr. 321

privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii noiembrie 2020

         Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

  Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 26 noiembrie 2020, ora 1000.

 

              (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                             Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

          Art.2. Ordinea de zi a ședinței:

  1. Depunerea jurământului de consilierii județeni supleanți declarați aleși și validați, individual, prin încheieri ale Tribunalului Buzău.

 PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 Proiect de hotărâre nr. 190/11.11.2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului doamnei Ichim Carmen Adriana, prin demisie și declararea ca vacant a unui loc de consilier județean;

  1. Proiect de hotărâre nr. 191/11.11.2020 privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Buzău;
  2. Proiect de hotărâre nr. 192/11.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Județean Buzău.

 Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău;

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 42 = 50