PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE 2.500 DE LEI DE LA STAT PENTRU TELESALARIAŢI, PUSĂ ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

0
148

Ministerul Muncii a publicat în dezbatere proiectul de ordin privind procedura de acordare a ajutorului de 2.500 de lei de la stat pentru telesalariaţi. Pentru a cere acest ajutor, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, următoarele documente:

 • a) o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 2;
 • b) o declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 3;
 • c) lista telesalariaţilor pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 4.

Proiectul stabileşte şi lista echipamentelor ce se vor putea cumpăra din ajutorul acordat. Categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate sunt:

 • Sisteme de calcul tip laptop/notebook;
 • Tablete;
 • Smartphone;
 • Echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente bunurilor prevăzute la pct.1-3;
 • Echipamente necesare conectării la internet a bunurilor prevăzute la pct.1-3;
 • Licenţe aferente sistemelor de operare şi aplicaţiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct.1-3 necesare pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018.

Plata se face în limita fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea depunerii cererilor, prin virament în conturile deschise de angajatori la bănci, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei complete. În termen de 30 de zile de la primirea banilor, angajatorii au obligaţia de a transmite autorităților, tot prin mijloace electronice, următoarele documente justificative:

 • a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri şi servicii tehnologice;
 • b) bonurile fiscale sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor prevăzute la lit. a);
 • c) fişele de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosinţa telesalariaţilor, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • d) bonurile de mişcare a mijloacelor fixe date în folosinţa salariaţilor, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015
 • e) situaţia cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.

Angajatorii restituie integral suma acordată, în conturile de trezorerie ale agențiilor de muncă, în cel mult 30 de zile de la data expirării termenului pentru depunerea actelor, dacă nu transmit autorităților documentele anunțate mai sus.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here