SE SCHIMBĂ REGULILE DE CONTROL LA TRANSPORTATORII RUTIERI CARE DETAȘEAZĂ ȘOFERI, ÎNCEPÂND DE ANUL VIITOR

0
151

O directivă a Uniunii Europene ce va trebui transpusă de statul român până în 2 februarie 2022 urmărește să modifice regulile aplicabile controalelor (atât în trafic, cât și la sediile firmelor de transport), în privința detașării transnaționale a șoferilor, pentru a se facilita verificarea conformării firmei de transport cu normele europene privind detașarea, scrie avocatnet.ro.

Este vorba despre Directiva Uniunii Europene, care va aduce anumite schimbări cadrului normativ european (inclusiv normelor interne de transpunere a directivelor relevante, ulterior modificării) privitor la detașarea transfrontalieră a lucrătorilor din domeniul transportului rutier. Printre altele, vor avea loc anumite modificări cu privire la controalele desfășurate pentru verificarea conformării firmelor cu cadrul juridic precizat mai sus.

Noile prevederi, ce vor fi impuse de Directiva Europeană, vor limita tipul de măsuri de control ce vor putea fi impuse de statele membre. Este vorba, de exemplu, de măsuri privind:

  • prezentarea unei declarații autorităților statului în care este detașat un conducător auto, care să includă, printre altele, date privitoare la detașare și la durata acesteia;
  • punerea la dispoziția angajatului detașat a anumitor documente, pentru a le arăta dacă este controlat în trafic (de exemplu, dovezi ale operațiunilor de transport care se desfășoară în statul membru gazdă, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR)).

În același timp, pentru a se evita abuzarea acestei excepții, Directiva prevede ce controale pot face statele membre:

  • obligația conducătorului auto de a păstra și a pune la dispoziție, atunci când i se cere acest lucru cu ocazia controlului în trafic, pe suport de hârtie sau în format electronic, dovezi ale operațiunilor internaționale de transport relevante, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR);
  • punerea la dispoziția autorităților, tot în timpul controalelor în trafic, a înregistrărilor tahografului.

Autoritatea competentă cu supravegherea aplicării legislației în domeniul examinat aici poate să pună la dispoziția partenerilor instituționali sociali informații despre firme supravegheate, însă doar dacă acestea, printre altele, vor fi necesare pentru verificarea conformării cu normele privind detașarea transnațională.

De asemenea, este inclusă și o prevedere expresă ce limitează durata controalelor făcute de către autorități. Directiva UE prevede că statele membre vor fi obligate să evite întârzierile nejustificate atunci când aplică măsuri de control, întârzieri care ar putea afecta durata și datele preconizate pentru detașare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here