CUM POT OBȚINE ASIGURAȚII INFORMAȚII DESPRE SERVICIILE DE CARE AU BENEFICIAT ÎN SISTEMUL PUBLIC DE SĂNĂTATE ?

0
98
Sursa foto: joblist.md

Asigurații pot obține informați cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate de care au beneficiat în anul precedent, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Măsura a intrat în vigoare din 10 august, iar informații despre serviciile oferite sunt furnizate de casele județene de asigurări de sănătate, la cerere. Pentru obținerea informațiilor, asiguratul va transmite o cerere tip, care poate fi solicitată la casa de asigurări sau poate fi descarcată de pe site-ul casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află, din secțiunea „Informații pentru asigurați”, subsecțiunea „Cetățeni asigurați”.

„Cererea, completată şi semnată de către persoana asigurată sau, după caz, de reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate sau se transmite prin e-mail cu semnătură electronică şi este însoţită, după caz, de copia actului de împuternicire”, arată CNAS. În cazul în care asiguratul depune cererea la sediul casei de asigurări de sănătate, se verifică identitatea solicitantului. În situaţia în care solicitantul optează pentru transmiterea solicitării prin intermediul poştei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării răspunsului.

În termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate, asiguratul va primi o listă cu serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive prevăzute în pachetul de bază, precum și serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specific, dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative decontate din bugetul FNUASS, întocmită în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuării/eliberării, precum şi a contravalorii acestora. Informațiile furnizate vor fi extrase din Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here