REGULI ŞI MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE DE VARĂ

0
179

În perioada campaniei agricole de vară şi în special pe perioada campaniei de recoltare a cerealelor păioase, creşte mult riscul de incendiu atât la lanuri cât şi depozitele de cereale şi furaje. Având în vedere consecinţele dezastruoase pe care le pot avea incendiile asupra mediului înconjurător, vieţii şi a bunurilor, aducem la cunoştinţa proprietarilor de terenuri agricole cultivate cu cereale păioase, deţinătorilor de utilaje agricole şi de transport, precum şi cetăţenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi, astfel:

Lanurile de cereale, odată cu începerea coacerii, trebuie supravegheate pentru a se înlatura toate cauzele de incendiu;

Pe timpul trecerii prin lanuri şi prin apropiere, fumatul este interzis;

În perioada de strangere a recoltei, aprinderea focurilor şi arderea miristilor şi buruienilor sunt interzise la o distanţă mai mică de 200 m de la lan;

Masinile, tractoarele, combinele de recoltat si celelalte masini agricole, precum si autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, vor fi verificate din punct de vedere tehnic de către persoane autorizate, înlaturându-se toate defecțiunile care ar putea cauza incendii;

Autovehiculele care se utilizează în perioada de recoltare, vor fi pregătite în mod special de către deţinători, conform normelor specifice şi instrucţiunilor producătorului;

Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor maşinile de orice fel trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) sistemele de aprindere, de alimentare, carburaţie şi de distribuţie să fie perfect reglate pentru a preveni exploziile false, însoţite de eliminarea de scântei sau gaze în stare arzândă;

b) rezervoarele cu combustibil şi întreaga instalaţie de alimentare cu carburanţi să fie etansă, fără pierderi de carburanţi;

c) instalaţiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate, conductoarele şi siguranţele să fie dimensionate corespunzător, acumulatorul să fie bine fixat;

d) ţevile de eşapament de la tractoare, combine, autocamioane de transport etc. să fie prevăzute cu dispozitive de reţinere şi stingere a scânteilor ;

e) şoferii vor fi instruiţi în mod special, pentru a cunoaşte pericolele de incendiu, măsurile de prevenire şi de combatere, mânuirea stingatoarelor de incendiu etc.;

f) toate tractoarele, combinele şi autovehiculele folosite vor fi dotate cu stingatoare cu praf si CO2 în stare de funcţionare;

Indiferent unde este amplasat, motorul combinei trebuie protejat pentru a nu cădea paie pe el şi va fi menţinut în permanenţă curat ;

Curele de transmisie de la maşinile agricole se vor controla periodic, înlocuindu-se cele uzate sau cele care şi-au modificat rezistenţa, ca urmare a folosirii îndelungate ;

Scurgerea motorinei pe curelele de transmisie trebuie evitată cu desăvârşire ;

Combina se va leaga la pământ cu un lanţ, care se târăşte, pentru scurgerea electricităţii statice ;

Fumatul în combină este interzis ! pentru fumat se amenajează loc special ;

În perioada coacerii şi până la terminarea recoltării cerealelor, se va interzice fumatul, iluminatul cu flacara deschisă sau folosirea sub orice forma a focului deschis în lanuri, pe arii, pe miristi;

Locurile pentru fumat se vor amenaja la o distanţă de peste 50 m faţă de culturile de cereale paioase în perioada coacerii şi recoltării şi faţă de locurile de depozitare a paielor, iar faţă de depozitele şi punctele de alimentare cu combustibil, la o distanţă de peste 40 m; în aceste locuri se vor instala tabliţe cu inscripţia „LOC PENTRU FUMAT”;

Efectuarea secerişului şi recoltarea cu combina în lan, vor începe prin izolarea lanurilor faţă de drumuri şi căile ferate cu care se mărginesc prin crearea unor fâşii paralele arate, lăţimea fâşiei de izolare va fi faţă de drumuri de 20 m, iar faţă de calea ferată de 30 m;

Punctele de alimentare se vor stabili la cel puţin 20 m în afara lanurilor şi ariilor și la cel putin 10 m faţă de depozitul de carburanți și lubrifianți, aprovizionarea maşinilor la punctele de alimentare facându-se astfel încât tevile de eșapament să nu fie îndreptate spre aceste puncte;

Alimentarea maşinilor agricole cu combustibil trebuie să se facă cu motorul oprit şi în afara perimetrului lanului;

În timpul alimentării sau la verificarea nivelului combustibilului, fumatul, focul deschis si folosirea felinarelor sunt interzise;

Un incendiul produs la maşini agricole, lanuri sau depozite de cereale şi furaje, se va anunţa cât mai repede la numărul de apel unic 112!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here