LOCUINȚE PROTEJATE ȘI UN CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI, CONSTRUITE ÎN JUDEȚUL BUZĂU, CU FONDURI EUROPENE

0
604

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a anunțat că recent, s-au semnat contractele de finanțare pentru două proiecte extrem de importante. Este vorba despre ,, Viață nouă în comunitate – Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung” și ,,Servicii sociale pentru un viitor mai bun”. Mai exact, în cadrul acestor două proiecte vor fi construite, în județul Buzău, cu fonduri europene, 4 locuințe protejate și un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități. Mai jos puteți citi comunicatul emis de DGASPC Buzău:

  1. ,,Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău anunţă semnarea contractului de finanțare pentru Proiectul „Viață nouă în comunitate” – APEL: POCU/462/4/15/ „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.15

VALOARE TOTALĂ ELIGIBILĂ : 7,842,378.00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 7,685,530.58 lei

Obiectivul general al proiectului:

Reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Rîmnicu Sărat (C.I.T.O Rm.Sărat) prin sprijinirea procesului de dezinstituționalizare și tranziție spre viață independentă/servicii sociale la nivelul comunității (servicii de tip locuințe protejate și centru de zi, respectiv asistent personal profesionist).

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Asigurarea tranziției către servicii de tip locuință protejată și/ sau centru de zi și către servicii la asistent personal profesionist, conform nevoilor individuale evaluate pentru 60 de persoane adulte cu dizabilități din grupul țintă.
  2. Furnizare de servicii specifice de tip locuință maxim protejată și centru de zi conform nevoilor individuale pentru 40 de persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în C.I.T.O. Rm.Sărat
  3. Furnizarea serviciilor de protecție și îngrijire la asistent personal profesionist conform nevoilor individuale pentru două persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în prezent la C.I.T.O. Rm.Sărat.
  4. Asigurarea tranziției spre viață independentă pentru 5 persoane cu dizabilități instituționalizate în prezent în C.I.T.O. Rm.Sărat.

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă al proiectului este constituit din 65 de persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm.Sărat (C.I.T.O.Rm.Sărat):

– 58 de persoane cu dizabilități încadrate în grad de handicap accentuat sau mediu, pentru care, în urma evaluării realizate în conformitate cu Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap anexată la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 878 din 30 octombrie 2018, a rezultat nevoia transferului în locuințe protejate.

– 2 persoane adulte cu dizabilități, încadrate în grad de handicap, pentru care echipa de evaluare desemnată în baza aceleiași metodologii a propus transferul către servicii de îngrijire la asistent personal profesionist.

– 5 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul C.I.T.O. Rm.Sărat, pentru care echipa de evaluare a propus tranziția spre viață independentă în comunitate.

DURATA DE IMPLEMENTARE: 36 luni  

  1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău anunţă semnarea contractului de finanțare pentru Proiectul „Servicii sociale pentru un viitor mai bun” – APEL: POCU/476/4/18 „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13&4.14

Proiectul este finanţat prin APELUL: POCU/476/4/18 „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13&4.14.

VALOARE TOTALĂ ELIGIBILĂ : 5.301.908,93 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 5.195.576,75 lei

 Obiectivul general al proiectului:

Asigurarea tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate către servicii la nivelul comunităţii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

            Obiectiv specific 1 – dezvoltarea unui serviciu social de tip rezidenţial în cadrul a 4 case de tip familial pentru 48 copii/ tineri, actuali beneficiari de măsură de protecţie în cadrul Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap . nr. 9 Buzău.

Obiectiv specific 2 – dezvoltarea unui serviciu social de îngrijire de zi în comunitate organizat ca şi Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, cu o capacitate de 90 de beneficiari.

Obiectiv specific 3 – dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti prin recrutarea, evaluarea şi atestarea a 10 persoane interesate de această profesie (din care, 5 din mediul rural).

GRUP ȚINTĂ

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 110 persoane (inclusiv provenite din mediul rural şi de etnie romă), din care:

– 48 copii/ tineri instituţionalizaţi în cadrul centrului Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap . nr. 9 Buzău, prin tranziţia către 4 case de tip familial, serviciu rezidenţial care oferă îngrijire de tip familial;

– 42 copii expuşi riscului de separare de familie şi cei 48 de beneficiari ai caselor de tip familial ce vor beneficia de servicii de recuperare/ reabilitare în cadrul unui centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi;

– 10 copii instituţionalizaţi în cadrul Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap . nr. 9 Buzău ce vor beneficia de măsură de protecţie la asistent maternal profesionist; – 10 asistenţi maternali profesionişti (din care, minim 5 din rural).

DURATA DE IMPLEMENTARE: 36 luni

             Actualizări și informații în timp real vor fi postate pe pagina oficială a instituției www.dgaspc-buzau.ro.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here