MĂSURI DISPUSE DE TRIBUNALUL BUZĂU! ACCESUL ÎN SALA DE JUDECATĂ VA FI LIMITAT. SE SUSPENDĂ PROGRAMUL CU PUBLICUL

0
477

Coronavirusul suspendă protestul magistraților buzoieni. Totuși, Tribunalul Buzău a dispus o serie de măsuri privind judecarea unor cauze aflate pe rol, precum și suspendarea programului cu publicul la Arhivă și Registratură și la biroul de informare și  relații cu publicul, până la data de 31 martie. Având în vedere mărirea riscului de răspândire a epidemiei de COVID-19 şi in contextul creşterii numărului îmbolnăvirilor la nivel naţional, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului instanţei, precum şi sănătatea justiţiabililor, dar şi pentru o bună desfăşurare a activităţii de judecată au fost dispuse o serie de măsuri, ce sunt aplicabile în perioada 12 – 31 martie.  Astfel, în acest interval activitatea judiciară a Tribunalului Buzău se va limita la judecata următoarelor tipuri de cauze:

  1. ,,Secţia I plasamente, supraveghere specializată, adopţii, ordonanţa preşedinţială, incuviinţare executare silită, suspendare executare, suspendare provizorie executare, pensie de intreţinere, litigii muncă (desfacere contracte muncă), recunoaştere hotărâre străină, conflict competentă, asigurare dovezi ( art. 359-365), măsuri asigurătorii ( art. 952-979), ordin de protecţie, cauze privind cereri de reexaminare ajutor public judiciar, taxă de timbru căile de atac privind amenzile judiciare.
  2. Secţia a II-A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal: măsuri asigurătorii; ordonanţă presedinţială; asigurare dovezi; cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenţei; concordat, mandat ad-hoc; opoziţii, contestaţii la măsurile dispuse de administratorul / lichidatorul judiciar în cadrul procedurii insolvenţei; ordonanţă de plată / cererii în anulare; cereri de suspendare a executării actelor administrative; cererii de suspendare a executării hotărârii recurate în materie contravenţională; contestaţii în anulare; ccrerii in materia achiziţiilor publice; completare/lămurire dispozitiv; conflict de competenţă; incompatibilitate; suspendare provizorie a cxecutării; suspendare executare hotărăre arbitrală; suspendare hotărârc A.G.A.; suspendarc licitaţie; cenificarea titlurilor executorii europene; plăngere contestaţie tergiversare; reexaminare amendă judiciară; reexaminare taxe de timbru; cerere reexaminare ajutor public judiciar.
  3. Secţia Penală: cauze penale in care există luate măsuri preventive (rechizitorii, contestaţii la măsurile preventive, acordul de recunoaştere a vinovăţiei); .cereri, propuneri, plângeri, contestaţii sau orice alte sesizări de competenţa judecătorului de drepturi si libertăţi privind: măsurile preventive; măsurile asigurătorii; măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu; actele procurorului, in cazurile expres prevăzute de lege; incuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor si tehnicilor speciale de supravcghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii; procedura audierii anticipate; alte situaţii expres prevăzute de lege; cereri, propuneri, plângeri, contestaţii sau orice alte sesizări de competenţa judecătorului de cameră preliminară privind: verificarea legalităţii trimiterii in judecată dispuse de procuror; verificarea legalităţii administrării probelor a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; actele procurorului, in cazurile expres prevăzute de lege; alte situaţii expres prevăzute de lege; dosarele aflate in procedura de cameră preliminară inregistrate anterior datei de 01 .07.2019; cererile de amânare a executării pedepsei”, anunță printr-un comunicat Tribunalul Buzău.

Totodată, în perioada 12 -17 martie 2020, judecata cauzelor aflate pe rol, altele decât cele enumerate mai sus, va fi amânată la o dată ulterioară, ce va fi adusă la cunoştinta pătţilor conform dispoziţiflor procedurale. Termenele în cauzele aflate pe rol în perioada 18 – 31 martie 2020, altele decât cele enumerate mai sus, vor fi preschimbate pentru o dată ulterioară datei de 01.04.2020, care va fi adusă la cunoştinta părţilor conform dispoziţillor procedurale.

Listele şedinţelor de judecată se vor întocmi dând prioritate cauzelor menţionate la  Secţia I plasamente, Secţia a II-A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal și Secţia Penală , iar accesul în sala de judecată va fi limitat şi planificat pe ore. Astfel, listele de şedinţă vor fi afişate şi la uşa instanţei, accesul părţilor/reprezentanţilor acestora/participanţilor la proces în sediul Tribunalului Buzău va fi permis, gradual, în funcţie de ora stabilită ca oră de strigare a cauzei, în aşa fel încât în sala de judecată să fie prezente numai părţile/reprezentanţii/participanţii ale căror cauze vor fi strigate în respectivul interval orar.

La intrarea în instituţie vor fi amplasate dezinfectante special destinate pentru uzul publicului/justiţiabililor, urmând a fi afişate şi anunţuri cu privire la existenţa acestora şi la necesitatea utilizării lor în mod responsabil. În perioada 12  – 31 martie 2020, programul cu publicul în cadrul Compartimentelor Arhivă şi Registratură va fi suspendat total, urmând ca toate documentele să fie trimise prin poştă, curier, fax, e-mail, iar consultarea dosarelor să fie făcută prin intermediul aplicaţiei „Infodosar”.

De asemenea, în perioada 12  – 31 martie 2020 programul cu publicul al Biroului de Informare şi Relatii cu Publicul va fi suspendat, cererile/petiţiile urmând a fi comunicate prin intermediul serviciului poştal/serviciilor de curierat/prin e-mail.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here