CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU CAUTĂ ȘEF BIROU, PENTRU DEPARTAMENTUL DIRECȚIA ECONOMICĂ DIN CADRUL INSTITUȚIEI

0
85

Consiliul Județean Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante de șef birou, gradul II – Biroul gestiuni și aprovizionare, Direcția economică. Termen limită de depunere a dosarelor este 11 martie 2020 (inclusiv), urmând ca pe 19 martie 2020, ora 10:00, să aibă loc proba scrisă, iar pe 24 martie 2020, ora 10:00: proba interviu. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe administrative, specializarea adminisiație publică sau în domeniul științe economice, specializarea contabilitate și informatică de gestiune;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 10 ani;
  • experiență în activități cu răspundere gestionară: minimum 5 ani;
  • cursuri de specializare/perfecționare în domeniile achiziții publice/control intern managerial;
  • cunoștințe de operare pe calculator permis ECDL START, dovedite cu acte (diplomă, certificat, permis).

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a Consiliului Judeţean Buzău, iar relații suplimentare se obțin la sediul instituției.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here