CE FACILITATE VREA SĂ OFERE ADMINISTRAȚIA LOCALĂ BUZOIENILOR CU VENITURI SUB SALARIUL MINIM?

0
257

Pentru ședința Consiliului Local Municipal din această lună a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Hotărârea privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au media veniturilor bănești nete Iunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și  canalizare va intra în vigoare cu 01.03.2020.

Pentru a veni în sprijinul categoriilor cu acces limitat la resursele economice se pot acorda ajutoare lunare din bugetul local pentru acoperirea unei parți din costurile serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Beneficiarii acestui tip de ajutor lunar vor fi familii și persoane care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie. Pentru ca această măsură să-și atingă scopul propus, de a se adresa categoriilor marginalizate social și expuse săraciei, se propune ca ajutorul lunar să se acorde în funcție de venitul net/luna/membru de familie.

La stabilirea venitului net lunar al membrilor de familie sau al persoanei singure se vor lua în considerare toate veniturile realizate de aceștia în luna anterioară depunerii cererii. Potrivit proiectului de hotărâre, din bugetul local sau din alte surse de finanţare legal constituite, se pot asigura fondurile necesare pentru plata valorii totale sau a unei părţi din cheltuielile realizate pentru branşarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie.

Ajutoarele lunare se acordă în funcţie de veniturile lunare ale persoanei singure/familiei, prin compensarea procentuală a contravalorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în limita unui consum de apă, respectiv a unei cantităţi de apă uzată evacuată la reţeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi. Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutoarele lunare acordate acoperă cel puţin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Cuantumurile, condiţiile, organizarea acordării ajutorului lunar şi modalitatea de decontare a acestuia între unitatea administrativ-teritorială, familiile/persoanele singure beneficiare şi operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro, la avizierul primăriei sau aici: Hot. Acordare ajutoare lunare serviciu apă și canalizare. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la acest proiect de hotărâre pot fi depuse la sediul Primăriei Buzău, la Ghișeul Unic, până cel târziu 20 ianuarie 2020, la Petronela Jipa, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here