MENTORATUL DIDACTIC – COMPONENTĂ A PROIECTULUI ,,EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE” – POCU/74/6/18, Cod SMIS proiect:106415

0
392

Activitatea de mentorat didactic din cadrul proiectului ,,Educație incluzivă pentru școli defavorizate” a demarat în septembrie 2019. Această activitate a fost implementată într-un număr de 4 școli, partenere în proiect: Şcoala Gimnazială ,,Mihail Armencea” – Adjud,  Școala Gimnazială ,,Principele Radu” – Adjud, Școala Gimnazială Vizantea (toate trei din județul Vrancea) precum și Școala Gimnazială ,,Dr. Ilie Pavel” – Râmnicu Sărat din județul Buzău.

Furnizarea mentoratului didactic pentru echipele de specialiști privind utilizarea elementelor de formare în activitățile cu elevii din grupurile țintă se va realiza din luna septembrie 2019 (când s-a finalizat programul de formare) până spre finalul derulării proiectului (aprilie 2021), folosindu-se un portal de comunicare https://dinnoulascoala-ccdvn.ro/forum/, precum și sesiuni ”față în față”, în care profesorii vor fi îndrumați de către mentori. Totodată, mentorii vor acorda sprijin profesorilor pentru a-i învăța să folosească mai eficient în mod cotidian competențele formate în cadrul cursului, la nivelul concret de activitate cu elevii și copii de la grădinițe.

Cei 3 experți – mentori din cadrul proiectului, vor realiza sesiuni de mentorat ”față în față” pentru personalul didactic perfecționat în proiect, vor acorda sprijinul necesar profesorilor pentru identificarea resurselor de învățare adecvate activităților cotidiene de predare – învățare – evaluare, vor solicita feed-back de la profesori și vor oferi suport în soluționarea dificultăților de organizare a învățării incluzive pentru elevi. De asemenea vor monitoriza activitatea cadrelor didactice formate prin proiect și vor realiza rapoarte trimestriale de progres, iar la sfârșitul anului școlar vor întocmi un raport asupra activității desfășurate, raport ce va fi prezentat în echipă, în fața colegilor.

Cadrele didactice care au absolvit cursul de formare profesională ,,Educație incluzivă prin colaborarea școală-comunitate” vor fi mentorate, prin activități de observare, feed back, facilitare și suport, un adevărat exemplu de bune practici pentru începători.

Mentoratul implică sfaturi, sugestii, un proces de evaluare a predării şi se poate realiza formal sau informal. Totodată, mentoratul poate avea o contribuție esențială la dezvoltarea personală și socială atât a elevilor cât și a profesorilor.

Schimbul informațional este în beneficiul tuturor, dat fiind că se oferă o ocazie excelentă de înțelegere și învățare.

Evaluarea activității de mentorat didactic se va face prin: proiecte didactice, activități extracurriculare și lecții deschise.

Mentorii vor furniza constant suport, încredere şi ajutor cadrelor didactice mentorate.

Cu această ocazie, cadrele didactice își vor asuma roluri din ce în ce mai complexe și mai variate, inclusiv lucrul cu elevi cu nevoi de învățare diferite, nivele culturale diferite și potențialități de învățare diferite.

În cadrul întâlnirilor dintre cei 3 mentori și cadrele didactice mentorate au fost aplicate chestionare din care au reieșit sarcinile mentorilor și ce se așteaptă de la mentori. Mentorații își doresc să primeasă sprijin în ceea ce fac; să obțină cât mai multe exemple de bune practici;  informații noi, utile și interesante; metode de lucru noi; realizarea de parteneriate; consiliere, negociere și cooperare.

S-a constituit baza de date cu tot grupul țintă ce va fi mentorat.

Materialele elaborate vor fi postate pe portalul mentorilor: https://dinnoulascoala-ccdvn.ro/forum/, popularizându-se astfel  bunele practici în școli, în mediul educațional local și interjudețean, între cele două județe din regiunea de N-E (Vrancea și Buzău).

O altă consecință ar putea fi dezvoltarea în școli a unei “culturi a mentoratului”, evidențiindu-se beneficiile acestei activități și încurajând profesorii să participe la această activitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

21 + = 28