BINE DE ŞTIUT: Actele necesare la dosar pentru acordarea bursei “BANI DE LICEU”

0
1337

Pentru a putea obţine bursa socială, elevul trebuie – la început de an şcolar – să depună la secretariatul şcolii la care este înscris un dosar care va cuprinde următoarele documente:

– cerere tip completată de elev (o primeşte de la şcoală);
– adeverinţe de venit BRUT sau/şi cupoane de pensie/pensie alimentară/pensie de urmaş în original pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august) ale părinţilor/tutorilor legali şi ale fraţilor majori care realizează venituri şi locuiesc împreună cu părinţii (unde este cazul);
– certificat emis de către Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Fiscale a primăriilor, din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în evidenţa primăriei cu bunuri impozabile (case, apartamente, terenuri intravilane, autoturisme, scutere etc);
– adeverinţă din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în proprietate cu teren agricol. Se eliberează de către primării;
– declaraţie conturi bancare pentru membrii familiei. Nu se aplică pentru studenţi, elevi, preşcolari;
– copii după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorilor;
– copii după cărţile de identitate/certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor/tutorilor;
– adeverinţă de elev/student pentru fraţii care au această calitate;
– toate copiile vor fi însoţite de menţiunea „conform cu originalul” aplicată de către diriginte, care va semna alături de solicitant;
– hotărârea de divorţ (dacă este cazul) în copie, din care să reiasă custodia elevului şi cuantumul pensiei alimentare;
– pentru elevii care au părinţi sau întreţinători legali care nu realizează niciun fel de venit lunar permanent se solicită declaraţie pe proprie răspundere notarială cum că nu realizează venituri (inclusiv pentru fraţii majori care locuiesc împreună, nu sunt elevi sau studenţi şi nu au venituri cu caracter permanent);
– în cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali este necesar actul prin care se precizează tutorele elevului – copie;
– acte doveditoare ale statutului juridic sau medical al elevului (unde este cazul): pentru orfani se solicită copie după certificatul de deces al părintelui;
– adeverinţă care să precizeze numărul de absenţe nemotivate şi media generală din anul şcolar precedent (elevii claselor a IX-a se vor adresa şcolilor generale unde au absolvit clasa a VIII-a); Media generală poate fi luată din Foaia matricolă existentă la dosar (Copie Foaie matricolă).

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here