„Programului Tomate” – prelungit până în 15 iunie

0
1956

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, dorește prelungirea termenului pentru depunerea documentației cu privire la acordarea subvenției ce vizează cultivarea roșiilor în solarii.

Ministrul Agriculturii consideră că vremea nefavorabilă din ultima perioadă a îngreunat valorificarea culturilor de tomate, în cazul micilor producători, pentru termenul necesar obținerii subvențiilor necesare.

Duminica acesta a anunțat o propunere privind prelungirea termenului limită de depunere a documentației, de la 31 mai la 15 iunie.

“Da, rămâne 15 iunie, o dată pe care noi am considerat-o necesară a prelungi actul normativ, dat fiind temperaturile scăzute din această primăvară. Programul acesta este pentru prima dată introdus în România, pe opt ani, și pentru a da viață acestui program și a satisface cerințele producătorilor am considerat că este util să prelungim până pe 15 iunie. În acest sens, am realizat un proiect de act normativ, l-am lansat în dezbatere publică, cât de curând va primi aprobarea guvernului, iar producătorii agricoli vor putea beneficia de cei 3.000 de euro pentru o mie de metri pătrați cultivați cu tomate. “

 

Pentru acordarea acestei forme de sprijin financiar, pentru cultura de tomate în spații protejate (sere, solarii), beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Sprijinul este achitat sub formă de ajutor de minimis, adică pentru a vă încadra la plată, trebuie să nu fi primit ajutor de minimis echivalent sau peste valoarea de 15.000 de euro.
 2. Legumicultorii care accesează schemă trebuie să facă parte din următoarele categorii:
  a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis;
  b)producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
  c)producătorilor agricoli persoane juridice.

d)fermierii trebuie să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017.

 1. Suprafața minimă ce trebuie să existe în exploatația solicitantuluitrebuie să fie de minim 1.000 de metri pătrați de solar sau seră. Suprafața trebuie ”marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 300 x 400 mm, pe care să se găsească inscripția ,,Suprafață beneficiară a Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2017, conform cererii numărul ……………., din Registrul unic de la Direcția pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”.
 2. Legumicultorii trebuie să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mpși să valorifice o cantitate de tomate de minim 2000 kg dovedită cu documente justificative.
 3. Pentru a accesa ajutorul de minimis, fermierii trebuie să depună o cerere-tip la Direcția Agricolă Județeană, precum și o serie de documente, astfel:
  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  b) copie a atestatului de producător;
  c)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  d)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  e)adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă
  dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
  f)declarație pe propria răspundere

Documentele prevăzute la a) şi c) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

Fiecare exploatație declarată eligibilă primește, într-o singură tranșă, o sumă echivalentă cu 3.000 de euro pe an.

Documentație utilă:

http://agrointel.ro/wp-content/uploads/2017/01/Proiect2-HG-ajutor-de-minimis-tomate-in-spatii-protejate.pdf

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here